Vzdělávání zaměstnanců

Úspěch naší společnosti závisí na každém našem zaměstnanci, který svým pracovním nasazením každodenně podává vynikající výkon. Nezáleží, zda do BILLY přicházíte s odborným vzdělaním nebo jste čerstvý nováček. Každého nového zaměstnance odborně a metodicky připravíme na startu jeho kariéry a i v jejím průběhu od nás získá podporu k dalšímu osobnímu rozvoji.

Ve společnosti BILLA, spol. s r.o. věnujeme vzdělávání a rozvoji našich zaměstnanců velkou pozornost.

V roce 2015 jsme otevřeli nové moderní školicí centrum v Brně. Toto pilotní školicí středisko je určeno všem novým i stávajícím zaměstnancům a jeho cílem je mj. přinést do prodejen ještě profesionálnější obsluhu a zkvalitnění služeb pro naše zákazníky.

V naší společnosti funguje systém pravidelného hodnocení zaměstnanců, na základě kterého manažeři nastavují individuální rozvojová opatření.

Realizovali jsme dva velké projekty z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – Podporujeme Vaši budoucnost a ze Státního rozpočtu České Republiky.

Jednalo se o:

  • Vzdělávání zaměstnanců společnosti BILLA spol. s r.o. v letech 2009 – 2011.
  • Podpora systému rozvoje interních lektorů v letech 2013 – 2015.